Taken en bevoegdheden van de CTIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is opgericht in 2002. Sinds 1 mei 2018 bestaat de CTIVD uit twee afdelingen: de afdeling toezicht en de afdeling klachtbehandeling.

De afdeling toezicht heeft tot taak:

  • onderzoek doen en verslag uitbrengen in openbare toezichtsrapporten; en
  • betrokken ministers gevraagd en ongevraagd adviseren over haar conclusie.

De afdeling klachtbehandeling heeft tot taak:

  • het onderzoeken van en oordelen over klachten; en
  • het onderzoeken van en oordelen over een melding van een vermoeden van een misstand.

De CTIVD publiceert jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden.

De CTIVD beschikt over verregaande bevoegdheden bij de uitvoering van haar wettelijke taken. Zo heeft zij directe toegang tot alle relevante informatie en systemen van de AIVD en de MIVD. De medewerkers van deze diensten zijn verplicht de vragen van de CTIVD te beantwoorden. Ook kan de Commissie hen onder ede horen. De Commissie mag ook bepaalde plaatsen betreden. Daarnaast kan zij werkzaamheden opdragen aan deskundigen als dit noodzakelijk is om het werk goed uit te voeren.

Wat de CTIVD niet doet

Wat niet bij de taken van de Commissie hoort, is het toetsen van de werkzaamheden van de AIVD en de MIVD op doelmatigheid. Bij doelmatigheid gaat het erom of de doelen die beleidsmatig zijn vastgesteld op effectieve wijze worden bereikt. Hieronder valt bijvoorbeeld de vraag: “Doet de AIVD adequaat onderzoek naar dreigingen tegen de nationale veiligheid?”