Wanneer is er een geheime bijlage?

De achterliggende informatie over concrete zaken kunnen vaak niet in het openbare rapport worden uitgelegd. Dit komt doordat het concrete werk van de AIVD en MIVD geheim is, bijvoorbeeld vanwege de bescherming van bronnen, werkwijze of het actueel kennisniveau. Als de afdeling toezicht van de CTIVD het van belang vindt dat over deze concrete zaken wel verantwoording wordt afgelegd, dan stelt zij een geheime bijlage op bij haar openbare rapport. De geheime bijlage wordt toegezonden aan de Tweede Kamercommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIVD).