Wie bepaalt de onderwerpen van de onderzoeken van de afdeling toezicht van de CTIVD?

De afdeling toezicht bepaalt dit zelf. Het parlement, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de minister van Defensie kunnen de afdeling toezicht van de CTIVD vragen een onderzoek uit te voeren. Bij zo’n vraag bepaalt de afdeling toezicht of en hoe zij op dit verzoek ingaat.