Zijn de resultaten van de onderzoeken van de afdeling toezicht van de CTIVD openbaar?

De afdeling toezicht van de CTIVD publiceert altijd een openbaar rapport van haar onderzoek. Hierin beschrijft zij wat ze in haar onderzoek heeft gevonden. Ze legt uit hoe de geldende regels in de praktijk geïnterpreteerd moeten worden. Ook bekijkt ze of de AIVD en de MIVD zich hieraan hebben gehouden. Is dat niet het geval? Dan benoemt de afdeling toezicht van de CTIVD dit in het openbare rapport.