Brief wetsvoorstel Wet Zerodays Afwegingsproces

Op vrijdag 12 juni 2020 heeft de CTIVD een brief over het wetsvoorstel Wet Zerodays Afwegingsproces verzonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

In deze brief beschrijft de CTIVD de wijze waarop met zerodays-problematiek in de context van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) wordt omgegaan en geeft zij een uiteenzetting van haar standpunt met betrekking tot het wetsvoorstel.