CTIVD en TIB dringen aan op snelle ratificatie van Conventie 108+

Op donderdag 13 juli 2023 hebben de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een gezamenlijke brief geschreven over Conventie 108+.

Conventie 108, een verdrag van de Raad van Europa, legde de basis voor de bescherming van persoonsgegevens. Met Conventie 108+ wordt dit verdrag vernieuwd. Bij dit verdrag wordt voor nationale veiligheid geen uitzonderingspositie gemaakt, anders dan bij bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.

In 2021 schreven de TIB en de CTIVD al een gezamenlijke memo waarin zij de implicaties van dit verdrag voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de nationale veiligheid uiteen zetten.

De TIB en de CTIVD roepen in de brief, die zij stuurden naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (en in kopie naar de minister van Defensie en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer), op om de goedkeuringswet over dit verdrag zo spoedig mogelijk aan het parlement voor te leggen en het verdrag te ratificeren. Zolang deze wet nog niet is aangenomen, verzoeken zij de ministers te handelen conform het verdrag.

De oproep wordt mede gedaan naar aanleiding van de recente aanbevelingen van de PEGA Commissie van het Europees Parlement. Deze commissie onderzocht het gebruik van Pegasus en daarmee vergelijkbare spyware. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek dringt het Europees Parlement er in haar aanbevelingen op aan dat alle lidstaten het verdrag onverwijld ratificeren en de normen ervan reeds in nationaal recht omzetten en dienovereenkomstig handelen op het gebied van de nationale veiligheid.

De voorzitters van de TIB en de CTIVD zijn beide gehoord door de PEGA commissie (zie de hoorzittingen van de TIB en de CTIVD en de schriftelijke weergave van de inbreng van de TIB en de CTIVD daarbij).  

Beeld: ©Shutterstock