Persbericht bij CTIVD-rapport nr. 68 over het handelen van de AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid