Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 24 april 2019 (1)

Klacht over het handelen van de AIVD met betrekking tot inzet bijzondere bevoegdheden en klachtherkenning door de AIVD. Klacht deels gegrond.