Beslissing klacht over het handelen van de MIVD - 20 november 2019

Klacht over de duur van een veiligheidsonderzoek alsmede de informatievoorziening gedurende dit veiligheidsonderzoek en klachtbehandeling door de MIVD. Ambtshalve toets klachtbehandeling door MIVD: klacht onterecht niet eerst informeel behandeld. Klacht deels gegrond.