Beslissing klacht over het handelen van de MIVD – 10 november 2021

Klacht over ten eerste de inzet van (bijzondere) bevoegdheden door de MIVD jegens een oud-medewerker en ten tweede over de door klager gedane verzoeken om verstrekking van het personeelsdossier. Klacht ongegrond voor wat betreft het eerste onderdeel, gegrond voor het tweede onderdeel.