Beslissing klacht over het handelen van de MIVD - 28 september 2022

Klacht over de duur van twee veiligheidsonderzoeken en de informatievoorziening gedurende dit proces door de MIVD en het ministerie van Defensie. Klacht gegrond. Verder beklaagt klager zich over het plaatsvinden van een derde veiligheidsonderzoek zonder zijn medeweten. Geen oordeel.