Beslissing klacht over het handelen van BZK – 2 augustus 2023

Klagers klagen over de wijze waarop de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun klacht heeft afgehandeld. Volgens klagers is het onderzoek naar de klacht onvolledig en daarom niet goed uitgevoerd. Ook zijn zij het oneens met bepaalde conclusies die daarin worden getrokken. Klacht ongegrond.