Beleidsreactie op brief CTIVD inzake uitkomsten pilot afweging tools OSINT

Minister De Jonge (BZK) en minister Ollongren (Defensie) bieden de Tweede Kamer de brief van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aan over de uitkomsten van de pilot van de AIVD en MIVD in het kader van Open Source Intelligence (OSINT) tools. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.