Toezichtsrapport 6 over het AIVD onderzoek naar radicaal dierenrechtenactivisme en links-extremisme

De Commissie deed onderzoek naar de activiteiten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het kader van zijn onderzoek naar radicaal dierenrechtactivisme en links-extremisme. De Commissie bracht onder meer de door de AIVD bevoegdheden in kaart. Ook toetste zij deze aan de eisen uit de wet. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2006.