Toezichtsrapport 9a over de door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten in de periode van januari 2004 tot oktober 2005

De Commissie bekeek de ambtsberichten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst uit de periode van januari 2004 tot oktober 2005. Daarbij onderzocht zij of de ambtsberichten tot stand zijn gekomen volgens de wet en of dit zorgvuldig is gebeurd. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2006.