Toezichtsrapport 22a over de samenwerking van de AIVD met buitenlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten

De Commissie deed onderzoek naar de samenwerking van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) met een groot aantal buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Commissie besteedde hierbij aandacht aan de eisen die worden gesteld voordat de AIVD over kan gaan tot samenwerking of tot verdieping of voortzetting van deze samenwerking. Het toezichtsrapport verscheen in 2009.