Toezichtsrapport 40 over de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD

De Commissie doet jaarlijks onderzoek bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar het gebruik van de afluisterbevoegdheid en de bevoegdheid tot de selectie van sigint. Het gaat om de inzet van deze bevoegdheden in de periode 2012 tot en met 2013. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2014.