Beslissing klacht over het handelen van de AIVD - 13 september 2019

Klacht over het handelen van de AIVD met betrekking tot inzet bijzondere bevoegdheden jegens klaagster en andere personen. Klacht deels in behandeling genomen: alleen met betrekking tot vermeende handelingen jegens klaagster. Klacht kennelijk ongegrond.