Klachtprotocol

Het klachtprotocol beschrijft op welke wijze de afdeling klachtbehandeling te werk gaat wanneer zij klachten in behandeling neemt.

Het protocol gaat in op:

  • de procedure van klachtbehandeling door de afdeling;
  • de onderzoeksvormen die de afdeling hanteert bij het uitvoeren van haar taak; en
  • de onderzoeksbevoegdheden die de afdeling heeft.

Het protocol als leidraad

Het klachtprotocol van de afdeling klachtbehandeling is openbaar. Het beschrijft de verschillende stappen van klachtbehandeling. Voor de afdeling klachtbehandeling vormt het een leidraad bij de behandeling van klachten. Bij iedereen die bij klachtbehandeling door de afdeling betrokken is, wordt het protocol actief onder de aandacht gebracht.