Anoniem melden

Meldingen worden door de CTIVD altijd vertrouwelijk behandeld. De CTIVD zal uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming aan de betreffende dienst en de betrokken minister bekendmaken.

Wanneer u bij de CTIVD laat weten dat u uw identiteit niet naar buiten kenbaar wil maken, zal de CTIVD zich inspannen uw anonimiteit te beschermen.

Er kunnen zich echter uitzonderlijke situaties voordoen waarin de CTIVD toch genoodzaakt is uw identiteit aan anderen bekend te maken. Van een dergelijke uitzonderlijke situatie kan sprake zijn indien:

  • er sprake is van een misdrijf waarvoor de aangifteplicht geldt;
  • een medewerker van de CTIVD op basis van een gerechtelijk bevel onder ede wordt gehoord;
  • een medewerker van de CTIVD onder ede wordt gehoord in een parlementaire enquĂȘte.

U kunt een vermoeden van een misstand ook volledig anoniem melden, dat wil zeggen zonder dat de CTIVD van uw persoonsgegevens op de hoogte is. Het is dan noodzakelijk dat u alle stukken die voor het beoordelen van de melding van belang zijn aan de CTIVD doet toekomen. U mag geen staatsgeheimen per post of e-mail aan de CTIVD sturen.

U dient er rekening mee te houden dat de CTIVD uw melding mogelijk niet in onderzoek neemt, omdat de onderbouwing onvoldoende is. Een anonieme melding leidt dus niet zonder meer tot een onderzoek door de CTIVD.

Indien u meer informatie wilt over het anoniem doen van een melding, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de CTIVD. U hoeft daarbij uw naam niet prijs te geven.