Protocol bij een misstand

De afdeling klachtbehandeling heeft een protocol waarin beschreven staat op welke wijze zij te werk gaat bij de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand.

Het protocol gaat in op:

  • de procedure van de behandeling van een melding van een misstand;
  • de onderzoeksvormen die de afdeling hanteert bij het uitvoeren van haar taak; en
  • de onderzoeksbevoegdheden van de afdeling.

Het protocol als leidraad

Het protocol over meldingen van een vermoeden van een misstand is openbaar. Het protocol beschrijft de procedure die de afdeling hanteert bij een melding van een misstand. Voor de afdeling klachtbehandeling vormt het protocol een leidraad bij de behandeling van meldingen van een misstand. Bij iedereen die betrokken is bij de behandeling van een melding van een misstand, wordt het protocol actief onder de aandacht gebracht.