Toezichtsrapport 61 – Feitenonderzoek op verzoek van de CIVD naar de ‘Balie casus’ (2018)

De CTIVD heeft op verzoek van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) een feitenonderzoek verricht naar een onderzoek van de AIVD. Dit betrof een specifieke casus, de zogeheten 'Balie casus'. Het feitenonderzoek van de CTIVD richtte zich niet op de toetsing van de rechtmatigheid van het AIVD-onderzoek en heeft geleid tot een toezichtsrapport dat volledig staatsgeheim is gerubriceerd. Met het uitbrengen van het jaarverslag 2018 is aan het rapport het nummer 61 toegekend en is van het feitenonderzoek melding gemaakt op de website van de CTIVD.