Toezichtsrapport 58 over de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de AIVD en de MIVD (2018)

De CTIVD heeft op 19 juli 2017 aangekondigd een onderzoek te gaan verrichten naar de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Het recht om kennis te mogen nemen van gegevens die de AIVD en de MIVD hebben verwerkt, vormt een belangrijk aspect van het stelsel van waarborgen waarmee het handelen van de diensten is omkleed. Daarmee draagt dit recht bij aan democratische controle op de diensten en aan verantwoording over het functioneren van de diensten. De CTIVD onderzoekt of de uitvoering van inzageverzoeken bestuurlijke aangelegenheden op rechtmatige wijze plaatsvindt. Zij besteedt hierbij ook aandacht aan de knelpunten en aanbevelingen die de commissie Dessens ten aanzien van het inzageregime in de Wiv 2002 formuleerde.

Dit onderzoek zal voortbouwen op het onderzoek naar de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens. Met beide onderzoeken ontstaat een compleet beeld van de uitvoering die de beide diensten geven aan het recht op kennisneming in de Wiv 2002.

Onderzoek

Bestuurlijke aangelegenheden