Toezichtsrapport 34 over het vervolgonderzoek naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deed een aantal toezeggingen. Dit was naar aanleiding van het eerste toezichtsrapport over notificatiebesluiten. De Commissie deed vervolgens onderzoek naar de naleving van deze aanbevelingen en de notificatiebesluiten. Zij deed dit meteen vanaf het uitkomen van toezichtsrapport nummer 24 tot en met juli 2012. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2013.