Toezichtsrapport 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD (2019)

De CTIVD heeft op 5 december 2018 aangekondigd een onderzoek te gaan verrichten naar de toepassing van filters bij onderzoeksopdrachtgerichte (OOG) interceptie door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Dit onderzoek vond, tezamen met het onderzoek naar de wijze van selectie bij OOG-interceptie, plaats naar aanleiding van de uitkomsten van de nulmeting 'onderzoeksopdrachtgerichte interceptie ether', zoals opgenomen in de op 4 december 2018 door de CTIVD gepubliceerde voortgangsrapportage. Het toezichtsrapport is op 3 september 2019 gepubliceerd.

Onderzoek

Toepassing filters