Toezichtsrapport 65 over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD (2019)

Op 26 oktober 2018 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd een onderzoek te gaan verrichten naar de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Dit onderzoek is een onderdeel van de per brief van 26 april 2018 door de CTIVD aan de Tweede Kamer aangekondigde toezichtsactiviteiten naar de werking van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). 

De CTIVD zal in het onderzoek toetsen of de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten voldoet aan de Wiv 2017. Het onderzoek richt zich op het beoordelen van het beleid, de werkwijze (technisch proces) en de praktijk van de AIVD en de MIVD met betrekking tot de uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten sinds de inwerkingtreding van de Wiv 2017 (1 mei 2018). 

In het onderzoek wordt ook de naleving van de toezegging van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie (25 april 2018) betrokken dat van elke verleende toestemming tot het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan een buitenlandse dienst melding zal worden gedaan aan de CTIVD, ongeacht de bron van de gegevens.

Onderzoek

Uitwisseling van ongeëvalueerde gegevens