Publicatie rapport 67 over de gegevensverstrekking door de AIVD over het Cornelius Haga Lyceum

De CTIVD heeft op 6 december 2019 haar toezichtsrapport nr. 67 gepubliceerd, over de gegevensverstrekking door de AIVD over het Cornelius Haga Lyceum. Bij het rapport is een persbericht opgesteld.

Vanaf december 2018 heeft de AIVD in een kort tijdsbestek een aantal berichten uitgebracht over de school en daarbij betrokken personen. Deze berichten zijn onder meer verstrekt aan de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de gemeente Amsterdam, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Openbaar Ministerie (OM). De CTIVD heeft getoetst of de gegevensverstrekking door de AIVD rechtmatig was.

De AIVD heeft terecht besloten om gegevens te verstrekken aan andere overheidsinstanties over het Cornelius Haga Lyceum en bij de school betrokken personen. De gegevensverstrekking was noodzakelijk en proportioneel vanwege de geconstateerde dreiging dat de leerlingen van de school beïnvloed zouden kunnen worden door het antidemocratische en anti-integratieve gedachtegoed van salafistische voormannen. De berichten die de AIVD heeft uitgebracht bevatten echter ook een aantal substantiële gebreken, die op onderdelen tot onrechtmatigheden leiden.

Het rapport heeft de volgende bijlagen: opzet en methodiek (bijlage I) en een begrippenlijst (bijlage II). Het rapport is niet voorzien van een geheime bijlage.

De minister voor de AIVD heeft op 6 december 2019 CTIVD-rapport nr. 67 naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden, inclusief een aanbiedingsbrief.

Beeld: ©ANP