Toezichtsrapport 67 over de gegevensverstrekking door de AIVD over het Cornelius Haga Lyceum (2019)

Op 3 juli 2019 heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) aangekondigd een kortdurend rechtmatigheidsonderzoek te gaan verrichten naar de gegevensverstrekking door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan Nederlandse overheidsinstanties over het Cornelius Haga Lyceum (CHL) en/of aan de school verbonden personen.

Het onderzoek is in gang gezet vanwege de vragen die in de samenleving bij voortduring leven over onder meer de grondslag voor het handelen van de AIVD jegens de school en de juistheid van de gegevens die de dienst heeft verstrekt. Het onderzoek zal betrekking hebben op alle vormen van gegevensverstrekking aan overheidsinstanties door de AIVD over de school, diens bestuurders en/of andere personen verbonden aan de school in de periode 2018/2019. Het toezichtsrapport is gepubliceerd op 6 december 2019.

Onderzoek

Gegevensverstrekking Cornelius Haga Lyceum