Brief over de samenwerking tussen de MIVD en de Kmar (2007)

De Commissie deed onderzoek naar de samenwerking tussen de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Koninklijke marechaussee in haar werkzaamheden voor de MIVD. De Commissie publiceerde haar bevindingen in een brief aan de minister van Defensie.