Toezichtsrapport 47 over de inzet van de afluisterbevoegdheid door de MIVD (2016)

De MIVD is bevoegd communicatie af te luisteren (de afluisterbevoegdheid). Dit staat in artikel 25 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002). Deze bevoegdheid vormt een belangrijk onderdeel van het werk van de MIVD. Bij de toepassing ervan wordt een vergaande inbreuk op de persoonlijke levenssfeer gemaakt. Om deze reden heeft de CTIVD een onderzoek gedaan naar de toepassing van deze bevoegdheid. Het betreft een kortlopend onderzoek dat zich richt op de periode van juni 2013 t/m juni 2015.  Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2016.

Tijdlijn onderzoek inzet afluisterbevoegdheid

Tijdlijn onderzoek inzet afluisterbevoegdheid