Onderzoek naar de inzet van de afluisterbevoegdheid door de MIVD

Op 19 oktober 2015 heeft de CTIVD een onderzoek aangekondigd naar de inzet van artikel 25 Wiv 2002 door de MIVD.