Toezichtsrapport 50 over bijdragen van de MIVD aan targeting (2016)

Beeld: ©CTIVD

In mei 2015 kondigde de Commissie aan een onderzoek te doen naar de bijdrage van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan targeting. De Commissie verstaat hier onder de bijdrage van de MIVD aan het proces van selecteren van doelen (objecten en/of personen) met het oogmerk maatregelen jegens hen te treffen; zoals het leggen van contacten, gevangen nemen of uitschakelen. De Commissie richtte zich op de rol van de MIVD bij targeting in lopende en recent afgeronde missies en de op dit punt relevante samenwerking met buitenlandse diensten vanaf 1 januari 2013. Ook boog de Commissie zich over het voor dit onderwerp relevante juridisch kader. Het rapport hierover verscheen in 2016. Een korte weergave daarvan vindt u in de bij het rapport behorende brochure.

Tijdlijn

onderzoek bijdragen van de MIVD aan targeting