Publicatie van Rapport 50 over bijdragen van de MIVD aan targeting

De minister van Defensie heeft met haar brief van 26 september 2016 het toezichtsrapport over bijdragen van de MIVD aan targeting doorgestuurd aan de beide Kamers der Staten Generaal. Een korte weergave van het rapport vindt u in de daarbij behorende brochure.

Het onderzoek

De afgelopen jaren is in het Parlement regelmatig gedebatteerd over het mogelijk gebruik van Nederlandse inlichtingen voor onrechtmatig geweldgebruik door andere staten. Er bleken vragen te leven over de rol en activiteiten van de MIVD. In het rapport  gaat de Commissie in op de rol van de MIVD bij targeting in lopende en recent afgeronde missies en de op dit punt relevante samenwerking met buitenlandse diensten.  Ook heeft de Commissie zich gebogen over het voor dit onderwerp relevante juridisch kader. Het onderzoek van de CTIVD richtte zich met name op de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015.