Toezichtsrapport 22b over samenwerking van de MIVD met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2015)

In september 2007 kondigde de Commissie aan een onderzoek te doen naar de samenwerking van de AIVD en de MIVD met buitenlandse diensten. In 2009 publiceerde de Commissie het rapport over de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Het onderzoek naar de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst lag lang stil. Het richt zich op de samenwerking in de periode 2007 tot en met 2013. Op 27 juli 2015 is het toezichtsrapport en de bijbehorende juridische bijlage aangeboden aan de Kamer.

Tijdlijn onderzoek buitenlandse samenwerking

Tijdlijn onderzoek buitenlandse samenwerking