Toezichtsrapport 44 over twee sigint-operaties door de MIVD (2015)

In november 2014 kondigde de Commissie aan een onderzoek te doen naar twee sigintoperaties van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Het gaat hierbij om operaties die door de MIVD zijn uitgevoerd ter ondersteuning van de Nederlandse inspanningen op het gebied van piraterijbestrijding in de Hoorn van Afrika. Het toezichtsrapport is op 18 november 2015 aangeboden aan de Kamer.

Tijdlijn onderzoek twee sigintoperaties

Tijdlijn onderzoek twee sigintoperaties