Toezichtsrapport 19 over de toepassing door de AIVD van artikel 25 Wiv 2002 en artikel 27 Wiv 2002

De Commissie deed onderzoek naar het gebruik van de afluisterbevoegdheid en bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD in de periode 2006-2008. Het toezichtsrapport verscheen in 2009. 

Toezichtsrapport over de toepassing door de AIVD van artikel 25 Wiv 2002 (aftappen) en artikel 27 Wiv 2002 (selectie van ongericht ontvangen niet-kabelgebonden telecommunicatie)