De Commissie deed onderzoek naar het gebruik van de afluisterbevoegdheid en bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD in de periode 2006-2008. Toezichtsrapport over de toepassing door de AIVD van artikel 25 Wiv 2002 (aftappen) en artikel 27 Wiv 2002 (selectie van ongericht ontvangen niet-kabelgebonden telecommunicatie). Het toezichtsrapport verscheen in 2009.