Toezichtsrapport 10 over het onderzoek van de AIVD naar het uitlekken van staatsgeheimen (2006)

In 2006 publiceerde De Telegraaf een artikel waarin werd vermeld dat zij in het bezit was van gerubriceerde documenten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deed de Commissie onderzoek naar de rechtmatigheid van het operationele onderzoek van de AIVD dat als gevolg van de publicatie plaatsvond. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2006.