Toezichtsrapport 11a over de uitvoering van de Wet veiligheidsonderzoeken door de MIVD (2007)

De Commissie deed onderzoek naar de uitvoering van veiligheidsonderzoeken door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de interne uitwerking van de Wvo. Het onderzoek gaat over veiligheidsonderzoeken in de periode van mei 2002 tot september 2006. Met name de onderzoeken die hebben geleid tot een voornemen tot weigering van het afgeven van een verklaring van geen bezwaar. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2007.