Toezichtsrapport 13 over de uitwisseling van gegevens tussen de AIVD en de IND (2007)

De Commissie deed in de periode 2004-2007 onderzoek naar de uitwisseling van gegevens tussen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het onderzoek strekte zich uit tot alle vormen van samenwerking en contacten die de AIVD onderhoudt met informaten en agenten die ook asielzoeker zijn. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2007.