Toezichtsrapport 14 over het onderzoek van de AIVD naar de ongewenste inmenging van vreemde mogendheden (waaronder spionage) (2007)

In de jaarverslagen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over de jaren 2005 en 2006 staat dat spionage en ongewenste buitenlandse inmenging een actueel onderzoeksonderwerp blijft. De Commissie deed onderzoek naar handelingen van de AIVD in het kader van ongewenste inmenging van buitenlandse overheidsdiensten in de periode 2004-2006. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2007.