Toezichtsrapport 15 over het optreden van MIVD-medewerkers in Irak bij het ondervragen van gedetineerden (2007)

In november 2006 publiceerde de Volkskrant een artikel over vermeende ongeoorloofde praktijken van MIVD’ers tijdens ondervragingen van gedetineerden in het kader van de militaire missie in Irak. De Commissie deed onderzoek naar het optreden van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in Irak en het vermeende ongeoorloofde optreden van zijn medewerkers. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2007.