Toezichtsrapport 02 over het AIVD onderzoek naar radicaliseringsprocessen binnen de Islamitische gemeenschap (2004)

Vanaf eind 2003 tot midden 2004 bekeek de Commissie de rechtmatigheid van de uitvoering van het Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onderzoek naar radicaliseringsprocessen binnen de islamitische gemeenschap. De beoordeling hiervan staat in dit toezichtsrapport.