Toezichtsrapport 2 over het AIVD onderzoek naar radicaliseringsprocessen binnen de Islamitische gemeenschap

Vanaf eind 2003 tot midden 2004 bekeek de Commissie de rechtmatigheid van de uitvoering van het Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onderzoek naar radicaliseringsprocessen binnen de islamitische gemeenschap. De beoordeling hiervan staat in dit toezichtsrapport.