Toezichtsrapport 21 over het veiligheidsonderzoek van de AIVD naar de (voormalige) korpschef van de Politie Zeeland dhr. F.P. Goudswaard (2009)

In 2008 schreef de media over de weigering van een verklaring van geen bezwaar door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ten aanzien van dhr. Goudswaard. Naar aanleiding hiervan deed de Commissie onderzoek naar dit veiligheidsonderzoek. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2009.