In 2008 schreef de media over de weigering van een verklaring van geen bezwaar door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ten aanzien van dhr. Goudswaard. Naar aanleiding hiervan deed de Commissie onderzoek naar dit veiligheidsonderzoek. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2009.