Toezichtsrapport 24 over de uitvoering van de notificatieplicht door de AIVD (2010)

De Commissie deed onderzoek naar de rechtmatigheid van de notificatieplicht door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De notificatieplicht ving in 2007 aan. Vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wiv 2002. De Commissie keek naar de genomen notificatiebesluiten in de periode mei 2007 tot en met november 2009. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2010.