Het gebruik en belang van ambtsberichten in gerechtelijke procedures is toegenomen. Om deze reden deed de Commissie onderzoek naar alle ambtsberichten die door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zijn uitgebracht in de periode oktober 2005 tot en met mei 2010. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2011.