Toezichtsrapport 29 over de door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten in de periode van oktober 2005 tot en met mei 2010 (2011)

Het gebruik en belang van ambtsberichten in gerechtelijke procedures is toegenomen. Om deze reden deed de Commissie onderzoek naar alle ambtsberichten die door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zijn uitgebracht in de periode oktober 2005 tot en met mei 2010. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2011.