Toezichtsrapport 03 over een contra-terrorisme operatie door de MIVD (2004)

De Commissie onderzocht de rechtmatigheid van een contra-terrorisme operatie van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Deze operatie startte in 2003 op verzoek van en in samenwerking met buitenlandse zusterdiensten. Het toezichtsrapport over deze operatie verscheen in 2004.