Toezichtsrapport 31 over de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van Sigint door de AIVD (2012)

De Commissie doet jaarlijks onderzoek bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar het gebruik van de afluisterbevoegdheid en de bevoegdheid tot de selectie van sigint. Het gaat om de inzet van deze bevoegdheden in de periode 2010 tot en met 2011. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2012.