Toezichtsrapport 36 over het vervolgonderzoek naar de door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten betreffende (kandidaat) politieke ambtsdragers en potentiële leden van de koninklijke familie (2013)

Rond de Tweede Kamerverkiezingen speelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een rol in het politieke proces. De AIVD doet in die periode naslagen naar kandidaat-bewindspersonen of kandidaat-Kamerleden. De Commissie onderzocht of hierbij de eisen uit de wet worden nageleefd. Het toezichtsrapport hierover verscheen in 2013.